Ubezpečujeme vás, že ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Zpracování osobních údajů byla a je prováděna provozovatelem internetových stránek www.afronatur.cz, správcem osobních údajů a majitelem značky AFRONATUR pouze jednou osobou a to vlastníkem společnosti Afro-onzi Leather s.r.o., se sídlem Jihlavská 3601, IČ 03028534, Spisová značka: C 33677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  jako zprostředkovatel pobytů a osobní průvodce (dále jen „Zprostředkovatel“). Tato osoba zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

• jméno, příjmení
• e-mailovou adresu
• telefonní číslo
• adresu/sídlo
• kopii pasu nebo číslo pasu
• Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zajištění letenek při zprostředkování pobytu klientům, pokud mezi oběma stranami dojde k dohodě. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
• Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
a) Zaletsi.cz s.r.o., Na Fialce 2435/5, 251 01 Říčany, IČO 04711122, DIC CZ04711122

b) Skyscanner Limited, Floor 6, The Avenue,, 1 Bedford Avenue, London, WC1B 3AU, IČO v UK: 04217916
Zprostředkovatel zpracovává výše uvedené údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Zprostředkovatel zpracovává výše uvedené údaje rovněž za účelem:
zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení, zajímavostí z JAR
• Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let.
• Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatel internetových stránek www.afronatur.cz, správcem osobních údajů, pouze jednou osobou.
• Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to proklikem na odkaz v obchodním či jiném sdělení pod textem v emailu.
• Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.afronatur.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
• základní funkčnosti webových stránek

• Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

• zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.