Cites

U výrobků z kůží, u kterých je CITES vyžadován, dokládáme povolení  CITES -  "POTVRZENÍ/ CERTIFIKACE" .  U zboží, které nabízíme my, se jedná o kůže krokodýl, hroch. Výrobky z pštrosí kůže, buvola, kudu, impaly se to netýká, protože dle zákona č. 100/2004 Sb toto povolení není vyžadováno.

 

Co znamená CITES pro vás? Znamená to, že ke zboží z kůže  krokodýl, hroch, obdržíte doklad POTVRZENÍ/ CERTIFIKACI o pravosti kůže.

 

CITES je povolení, na jehož základě vám můžeme zboží z Afriky dovést. Bez tohoto dokladu žádné zboží z pravé kůže (kůže, která toto povolení dle zákona č. 100/2004 Sb. vyžaduje) nepřivezeme. Na základě CITESu nám je za poplatek vystaveno POTVRZENÍ/ CERTIFIKACE. 

 

Zároveň je to pro vás i upozornění, že pokud si budete kdekoli na celém světě kupovat zboží z pravé kůže (jaké druhy kůže podléhají povolení dovozu do zemí EU, se můžete dozvědět na stránkách Ministerstva životního prostředí zde) měl by vám spolu se zbožím být předán bud´přímo CITES nebo POTVRZENÍ/ CERTIFIKACE. Může se Vám totiž stát, že zboží zůstane na letišti u celních úředníků, kteří na vaše zboží narazí.

 

Přesná citace co se skrývá pod zkratkou CITES:

CITES je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Více se o CITES dozvíte na stránkách Ministerstva životního prostředí  zde

 

              

POVOLENÍ/CERTIFIKACE CITES